РАЗВИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕСА НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИЧЕН КОНТЕКСТ

Автори

  • Ivan Merdzhanov

Ключови думи :

е-обучение, ключови умения, общуване, средства, социална компетентност

Абстракт

Обучението, насочено към формирането на ключови умения, е съсредоточено върху учащия и способността му да се учи успешно. Заедно с компетенциите в съответната специалност, електронното обучение позволява подобрена способност за учене и развитие на комуникативните, медийни и социални компетенции на учениците. Те не само подобряват ефективността на учебния процес, но са от решаващо значение за успешна кариера

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Baacke, D., Medienpädagogik. Tübingen, 1997
[2] Canale, M.; Swain, M., "Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing", 1980. Applied Linguistics (1): 1–47. Retrieved June 27, 2012.
[3] Chomsky, N., Rules and representations. The Behavioral and Brain. Sciences, 3, 1980, pp. 1-61.
[4] Gelman, R., and Greeno, J. G. , On the nature of competence: Principles for understanding in a domain. In L. B. Resnick (Ed.),Knowing and learning: Essays in honor of Robert Glaser, Hillsdale, NJ:
Erlbaum Associates, 1989 (pp. 125-186)
[5] Green, N. & K., Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium: Das Trainingsbuch. Grossburgwedel: Klett Verlag, 2007
[6] Greeno, J. G., Riley, M. S. & Gelman, R., Conceptual competence and children’s counting. Cognitive Psychology, 16, 1984, 94-143.
[7] McCombs, B. L. & Marzano, R. J., Putting the self in self-regulated learning: The self as agent in integrating will and skill. Educational sychologist, 25, 1990, 51-69.
[8] Schiersmann, C., Busse J., Krause, D., Medienkompetenz – Kompetenz für Neue Medien. Studie im Auftrag des Forum Bildung, 2002, http://www.blk-info.de/papers/forum-bildung/band12.pdf
[9] Tulodziecki, G., Medien in Erziehung und Bildung. Grundlagen und Beispiele einer handlungs- und entwicklungsorientierten Medienpädagogik. 3. Aufl. Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 1997
[10] http://www.oecd.org/edu/database.htm
[11] www.access.de/german/news/1356.asp
[12] http://www.gew.de/Binaries/Binary56903/Dok%2002-2009.pdf

Публикуван

2018-05-25

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

РАЗВИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕСА НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИЧЕН КОНТЕКСТ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(3), 10-16. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/127