МЯСТОТО И РОЛЯТА НА КУРСОВАТА ЗАДАЧА В ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ

Автори

  • Nikolina Belcheva Dragneva

Ключови думи :

дистанционно обучение, курсова задача

Абстракт

Изготвянето на курсовата задача в дистанционното обучение на студентите има за цел да подпомогне подготовката им за изследване и да засили техния интерес към прилагането на теоретичните знания. Използването на материалите и методологическите инструкции за тяхното разработване могат да помогнат за разкриване на творческия потенциал на всеки обучаван. Статията представя оригинален подход към сложното решение на дадена професионална задача.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Пиперков И. – Дистанционно обучение и комуникации, списание Реторика и
комуникации,2014
[2] Bertrand, Y., (1979), Las modéles éducationnels, Montreal, University of Montreal,
Services Pédagogique .
[3] Kaye, A. & Rumble G., (1981), Distance teaching for hider and adult education, London,
Croom Helm
[4] www.jobs-pl.org
[5] Орозова Д., и колектив, Ръководство за разработване на електронни курсове за
дистанционно обучение 2014. БСУ

Публикуван

2018-05-25

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

МЯСТОТО И РОЛЯТА НА КУРСОВАТА ЗАДАЧА В ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(4), 138-142. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/124

Най-четените статии от същия автор(и)