ИМУНЕН МЕТОД ЗА ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ

Автори

  • Miroslav Lazarov
  • Aldeniz Rashidov

Ключови думи :

имунен метод за вземане на управленски решения, информационни системи

Абстракт

Статията представя Имунен метод за вземане на управленски решения. Предлагания метод е базиран на принципите на клетъчния имунен отговор. Имунният метод за вземане на управленски решения е напълно приложим при генериране на управленски решения. Методът има за цел премахване на субективизма при генериране на управленски решения. Методът успешно преодолява ограниченията свързани с математическото моделиране на икономическите задачи. Имунният метод за вземане на управленски решения притежава свойствата обучение и самообучение.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Каменов К., С. Белоконски. Основи на мениджмънта, АБАТАР, Велико Търново 1997
[2] Русев Е., Количествени методи в управлението 2, УИ „Па¬исий Хилендарски”, 2007
[3] Сарафян В. Основи на имунитета. В: М. Василевска-Декова, Ил. Ватев, Хр. Радева-Куямова, В. Сарафян. Ме¬дицинска биология. ЕТ "Деков – Иван Деков", Пловдив, 2002.
[4] Стайтс Д.П., А.И. Тер, Т.Дж. Парслоу. Обща и клинична имунология. Национален център по заразни и паразитни болести, София, 1997. (Превод от: Stites D.P., A.I. Terr, T.G. Parslow (Eds.). Basic and Clinical Immunology. 8th Edition. Appleton & Lange, San Mateo.)
[5] Fix D.F. (2003). Histocompatibility.
[6] Goldman A.S., B.S. Prabhakar (2002). Immunology overview. In: Baron S. (Ed.). Medical Microbiology. 4th Edition. University of Texas Medical Branch, Texas.
[7] Golub E.S. Immunology, a synthesis. Sinauer Associates, Inc., 1987.
[8] Kaufmann S.H.E. (1996). Gamma/delta and other unconventional T lymphocytes: what do they see and what do they do? Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93: 2272-2279.

Публикуван

2018-05-25

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ИМУНЕН МЕТОД ЗА ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(4), 131-137. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/123