ПРИЛОЖЕНИЯ НА „ГОЛЕМИТЕ ДАННИ”

Автори

  • Daniela Orozova
  • Milena Georgieva

Ключови думи :

големи данни, електронно обучение, откриване на знания

Абстракт

„Големи данни“ е нова модерна дума, която се отнася към изключително големи, сложни и бързо променящи се набори от данни. „Големите данни“ са подход за откриване на интересни модели на поведение в набора от данни, анализирането им и използването им в последващи разработки. Тази публикация представя парадигмата „Големи данни“ и разглежда някои техни приложения. 

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Boyd D., Crawford K., Critical questions for Big Data, 2012 уеб ресурс:
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1369118X.2012.678878
[2] Jifaa G., Linglingb Zh., 2nd International Conference on Information Technology and Quantitative Management, ITQM 2014 Data, DIKW, Big data and Data science
[3] Mayer-Schoenberger M., Kenneth Cukier,Big Data Die Revolution, die unser Lebenveraendern wird, Redline Verlag, Munich, 2013
[4] Lyman P., Hal R. Varian, How Much Information?, 2000 уеб ресурс:
http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info/how-much-info.pdf Senior
[5] Chikhale К., Data Mining: Exploring Big Data Analytics, Hadoop and Mapreduce, International journal of engineering science and research, уеб ресуср:
http://www.ijesrt.com/issues%20pdf%20file/Archives-2014/August-2014/79.pdf
[6] M.P. van der Aalst W., Process Mining, Springer, 2011
[7] http://www.theverge.com/2013/12/26/5245008/amazon-sees-prime-spike-in-2013-holiday-season
[8] Jules J. Berman, Principles of Big Data: Preparing, Sharing, and Analyzing Complex Information, Elsevier / Morgan Kaufmann, 2013
[9] Jifaa G., Linglingb Zh., 2nd International Conference on Information Technology and Quantitative Management, ITQM 2014 Data, DIKW, Big data and Data science
[10] Lyman P., Hal R. Varian, How Much Information?, 2003 уеб ресурс: http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/printable_report.pdf
[11] Lyman P., Hal R. Varian, How Much Information?, 2000 уеб ресурс:
http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info/how-much-info.pdf Senior
[12] Mayer-Schoenberger M., Kenneth Cukier,Big Data , the future of education, Houghton Mifflin Harcourt, 2014
[13] O’Reilly media inc., Big Data now:2012 edition, O’Reilly, 2012
[14] http://www.gi.de/service/informatiklexikon/detailansicht/article/big-data.html
[15] http://velvetchainsaw.com/wp-content/uploads/2012/07/3VsBigData.jpg

Публикуван

2018-05-25

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ПРИЛОЖЕНИЯ НА „ГОЛЕМИТЕ ДАННИ”. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(4), 118-121. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/121