ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИРТУАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ С ИКОНИ ОТ ФОНДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БУРГАС

Автори

  • Mariya Hristova Monova-Zheleva
  • Yanislav Zhelev
  • Radovesta Stewart

Ключови думи :

эиртуална музейна експозиция, управление на цифрово културно-историческо съдържание, Web Access

Абстракт

Статията описва проект, свързан със създаването на дигитална експозиция на икони от фонда на Регионален исторически музей – Бургас. Цел на разработката е да се осигури адекватно и комплексно представяне, документиране, каталогизиране и опазване на иконите от колекцията на музея чрез използването на съвременни технологии. Описани са основните дейности и изисквания, свързани с разработването на дигиталната експозиция на подобни уникални културно-исторически артефакти на глобално разпределена база от потребители по начин, стимулиращ научните изследвания и междукултурния диалог на всички нива. Накратко е описан концептуален модел за дигитално експониране на иконографски обекти.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Панева-Маринова, Д., Р. Павлов. Технологични аспекти в изграждането на мултимедийна цифрова библиотека за културно наследство, Иновации и култура – регионални решения и перспективи, 2013, Велико Търново, стр. 89-98, ISBN: 987-954-8986-36-6.
[2] Lowndes, M. An Introduction to the Semantic Web for Museums, International Conference for Culture and Heritage On-line: Museums and the Web 2006, March 22-25 2006, http://www.archimuse.com/mw2006/papers/lowndes/lowndes.html (last vis. May 2014)
[3] Luchev, D., D. Paneva-Marinova, L. Pavlova-Draganova, R. Pavlov: New Digital Fashion World, In the Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies ComSysTech’13, Ruse, Bulgaria, 28-29 June, 2013, 270-275.
[4] Paneva, D., Rangochev, K., Luchev, D., Ontological Model of the Knowledge in Folklore Digital Library, In the Proceedings of the Fifth HUBUSKA Open Workshop “Knowledge Technologies and Applications”, 31 May - 1 June, 2007, Kosice, Slovakia, pp. 47-55, ISBN: 978 80 969148 8 3.
[5] Pavlov, R., Paneva-Marinova, D., Goynov, M, Pavlova-Draganova, L., Services for Content Creation and Presentation in an Iconographical Digital Library, International Journal “Serdica Journal of Computing”, 2010, Vol.4, №2, pp. 279-292, ISSN: 1312-6555.
[6] Paneva-Marinova, D., Pavlov, R., Goynov, M., Pavlova-Draganova, L., Draganov, L., Search and Administrative Services in Iconographical Digital Library, In the Proceedings “New Trend in Information Technologies” of the Joint International Events of Informatics "ITA 2010”, June, 2010, Varna, Bulgaria, pp. 177-187, ISBN: 978-954-16-044-3.
[7] Stewart R., M. Monova-Zheleva, Y. Zhelev (2014). Coins from the Burgas Bay: Creation of a New Digital Numismatic Content in the Internet, Representing the Economic and Cultural Development of Burgas Region from Ancient Times to the Present Days, In the Proceedings of the International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage /DiPP/, Veliko Tarnovo, 18-21 September 2014, pp.247-256, ISSN: 1314-4006.

Публикуван

2018-05-25

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИРТУАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ С ИКОНИ ОТ ФОНДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БУРГАС. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(4), 92-101. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/119

Най-четените статии от същия автор(и)