ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ФОНДОВЕ – ИТ СЕКТОРЪТ В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Автори

  • Radovesta Stewart
  • Mariya Monova-Zheleva
  • Yanislav Zhelev

Ключови думи :

виртуален музей, виртуални музейни колекции, управление на цифрово културно наследство, движими паметници на културата

Абстракт

Колекцията от експонати на Регионален исторически музей – Бургас /РИМ-Бургас/ е една от най-големите в България. Тази колекция е малко позната нсe yet it is hardly known due to the lack of digitalization of its contents. Статията описва проблемите, с които се сблъсква РИМ-Бургас, в процеса на цифровизиране на движимите паметници на културата, съхранявани във фондовете на музея. Внимание е отделено и на стъпките и дейностите на музея в опит да се отговори на изискванията на Информационното общество на 21ви век.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Luchev, D., D. Paneva-Marinova, L. Pavlova-Draganova, R. Pavlov: New Digital Fashion World, In the Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies ComSysTech’13, Ruse, Bulgaria, 28-29 June, 2013, 270-275.
[2] Paneva-Marinova, D., R. Pavlov, K. Rangochev (2010). Digital Library for Bulgarian Traditional Culture and Folklore, In the Proceedings of the 3rd International Conference dedicated on Digital Heritage (EuroMed 2010), 8-13 November 2010, Lymassol, Cyprus, pp. 167-172.
[3] Pavlov, R., G. Bogdanova, D. Paneva-Marinova, T. Todorov, K. Rangochev (2011), Digital Archive and Multimedia Library for Bulgarian Traditional Culture and Folklore, International Journal “Information Theories and Applications”, Vol.18, №3, pp. 276-288, presented at International Conference - i.Tech’11, Varna, Bulgaria, ISBN: 1310-0513.
[4] Stewart R., M. Monova-Zheleva, Y. Zhelev (2014). Coins from the Burgas Bay: Creation of a New Digital Numismatic Content in the Internet, Representing the Economic and Cultural Development of Burgas Region from Ancient Times to the Present Days, In the Proceedings of the International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage /DiPP/, Veliko Tarnovo, September 18-21, 247-256, ISSN:1314-4006.

Публикуван

2018-05-25

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ФОНДОВЕ – ИТ СЕКТОРЪТ В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(4), 74-82. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/117

Най-четените статии от същия автор(и)