ОБРАЗОВАНИЕТО И ИНОВАЦИИТЕ В ОСНОВАТА НА КОНКУРЕНТНАТА ИКОНОМИКА ИЛИ /МЯСТОТО НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ В СЪЗДАВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ/

Автори

  • Radostin Dolchinkov

Ключови думи :

образование, индустрия, иновации

Абстракт

В настоящият доклад се разглежда връзката между човешкия капитал и образованието в България, проблемите на българските университети, както и начините на стимулиране на научноизследователската дейност във ВУ и на развитието на иновации, ориентирани към пазарната икономика.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Георгиев Я., Трифонова М.. Връзката между човешкия капитал и образованието в България. Институт по икономическа политика
[2] Образованието и иновациите ще движат икономиката, сп. Капитал, 3 март 2014г. Налични в: http://cao.bg/.
[3] Ранглиста на международната конкурентоспособност, сп. „Ценности и общност”
[4] Стратегията за развитие на висшето образование в р. България за периода 2014 -2020 г.
[5] Бизнес и образование ръка за ръка, в-к Труд, 9 юни 2012 г.
[6] Швейцарска прецизност в Пловдив, в-к Труд, 14 март 2014 г.

Публикуван

2018-05-25

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ОБРАЗОВАНИЕТО И ИНОВАЦИИТЕ В ОСНОВАТА НА КОНКУРЕНТНАТА ИКОНОМИКА ИЛИ /МЯСТОТО НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ В СЪЗДАВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ/. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(4), 5-25. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/110

Най-четените статии от същия автор(и)

1 2 > >>