НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПЛАГАРИЗАЦИЯ В СЛОВАКИЯ: В РАБОТА СЛЕД 2010 г.

Автори

  • Julius Kravjar

Ключови думи :

plagiarism, , higher education, metadata, central repository, plagiarism detection system, academic community, impact, citation, MinEdu, analytic output, European Commission

Абстракт

Словакия направи уникална и значителна крачка напред в борбата срещу плагиатството във висшите учебни заведения през април 2010 г. По това време системата SK ANTIPLAG (централно хранилище на тези и дисертации, система за откриване на плагиатство) започна рутинна работа на национално ниво след подготвителна фаза. Съгласно изменението на Закона за висшето образование от октомври 2009 г. използването на SK ANTIPLAG е задължително за всички словашки висши учебни заведения, работещи по словашки правен ред. Това е пример за несравнимо и безпрецедентно прилагане на такава система на национално равнище. Съответният етап е изграден не само на словашки мащаб, но и по целия свят.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1]. The path to an award-winning antiplagiarism system for higher education institutions
SciLogs, posted by Shannon Bohle, 2014,
Available at: http://www.scilogs.com/scientific_and_medical_libraries/the-path-to-an-award-winning-antiplagiarism-system-for-higher-education-institutions/

[2]. Strategies and responses to plagiarism in Slovakia
PLAGIARISM ACROSS EUROPE AND BEYOND - Conference Proceedings, 2013, pp. 201-215
Available at: http://ippheae.pefka.mendelu.cz/files/proceedings.pdf.

[3]. Central registry of theses and dissertations and the anti-plagiarism system as a comprehensive solution at the national level, Conference paper, Seminar on Providing Access to Grey Literature 2013
Available at: http://nusl.techlib.cz/images/Duskova_Noge_fulltext.pdf

[4]. The Occurrence of the Terms akademická etika and akademická integrita in Texts on the Internet and in the Media, SciTech Blog, 2013.
Available at: http://ncpvat.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=938.

[5]. Barrier to thriving plagiarism, Conference paper - The 5th International Plagiarism Conference, 2012.
Available at: http://plagiarismadvice.org/research-papers/item/barrier-to-thriving-plagiarism

Публикуван

2018-05-24

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПЛАГАРИЗАЦИЯ В СЛОВАКИЯ: В РАБОТА СЛЕД 2010 г. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(1), 66-70. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/106