OPTICAL BURST SWITCHING: ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ ОТ КОЛИЗИИ НА ПАКЕТИ

Автори

  • Vasil Vatakov
  • Vera Gugova

Ключови думи :

OBS, WDM, OPS, OCS

Абстракт

В настоящият доклад сме разгледали технологията за комутация на пакети Optical Burst Switching (OBS), нейната работа, особености  и методи за намаляване на загубите, породени от колизии на пакети.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] A.M.Balamurugan., Dr.A.Sivasubramanian, Optical burst switching issues and its features, International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science (IJETTCS) Web Site: www.ijettcs.org Email: editor@ijettcs.org, editorijettcs@gmail.com Volume 2, Issue 3, May – June 2013
[2] Mmoloki Mangwala and O.O. Ekabua: A Survey of Burst Assembly Algorithms for Optical Burst Switching (OBS), International Journal of Engineering and Technology Research Vol. 1, No. 7, August 2013
[3] Vinod M. Vokkarane, Jason P. Jue, and Sriranjani Sitaraman: Burst Segmentation: An Approach For Reducing Packet Loss In Optical Burst Switched Networks,
[4] Y. Chen, C. Qiao, X. Yu, Optical Burst Switching (OBS): A New Area in Optical Networking Research, Network, IEEE Volume:18 , Issue: 3, May-June 2004
[5] Sajjad Waheed: Comparing optical packet switching and
optical burst switching, Mawlana Bhashani Science and Technology University, Tangail, Daffodil international university journal of science and technology, volume 6, issue 2, july 2011
[6] E.F. Burmeister_, D.J. Blumenthal, J.E. Bowers: A comparison of optical buffering technologies, Electrical and Computer Engineering Department, University of California at Santa Barbara, 15 April 2007
[7] K. Dolzer and C. Gauger: On Burst Assembly in Optical Burst Switching Networks – A Performance Evaluation of Just-Enough-Time, University of Stuttgart, Institute of Communication Networks and Computer Engineering, in: Proceedings of the 17th International Teletraffic Congress, Salvador, Brazil, September 24-28, 2001

Публикуван

2018-05-24

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

OPTICAL BURST SWITCHING: ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ ОТ КОЛИЗИИ НА ПАКЕТИ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(1), 25-32. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/103