ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА КОМПЛЕКТ ПРЕЦИЗНИ U/I И I/U ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА АНАЛОГОВИ СИГНАЛИ НА ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

Автори

  • Valentina Markova

Ключови думи :

преобразуватели „напрежение–ток“ и „ток–напрежение“, стандарт за токов изход 0 – 20 mA и 4 – 20 mA, шумозащитеност на вериги

Абстракт

Целта на този доклад е да се проектира и реализира комплекс прецизни преобразуватели „напрежение-ток” и „ток-напрежение”. Преобразувателите се характеризират с много голяма линейност на преобразувателната функция и с висока стабилност по отношение на колебанията на захранващите напрежения. Предложеното решение е сравнително просто и много по-евино от предлаганите на пазара подобни устройства. Има възможност за прецизна самостоятелна настройка на минималната и максимална стойност на измервателния обхват. Предложеният комплекс преобразуватели са  много подходящи за използване при системи за събиране на данни.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

1. Markova V., T. Trifonova, Draganov V., “Design and implementation of data collection module for WSN application”, Int. Journal of Practical Electronics, 2014, vol.1., No1, pp27-36, www.sciencepubco.com/index.php/IJPE
2. Albert O'Grady, „Precision Signal-Processing and Data-Conversion ICs for PLCs Now Have More Performance at Less Power, Size, and Cost“, Analog Dialogue, vol.40, 2006.
3. 4 mA to 20 mA Process Control Loop Using the AD5662 DAC, Analog Devices. http://www.analog.com/static/imported-files/circuit_notes/CN0009.pdf
4. Flexible, 4 mA-to-20 mA, Loop-Powered Pressure Sensor Transmitter with Voltage or Current Drive, Analog Devices. http://www.analog.com/static/imported-files/circuit_notes/CN-0289.pdf
5. 4-20 mA Low Power, 14-Bit, Process Control Current Loop Transmitter, Analog Devices.http://www.analog.com/static/imported-files/circuit_notes/CN0179.pdf
6. Winfield Hill, CR4 - The Engineer's Place for News and Discussion, Simple 4-20mA Generator. http://cr4.globalspec.com
7. 12-Bit, 300 kSPS, Single -Supply, Fully Isolated, Data Acquisition System for 4-20 mA inputs, Analog Devices, http://www.analog.com/static/imported-files/circuit_notes/CN0336.pdf
8. Michel, 4-20 mA Input and 5 V Output I/V Switching Circuit of LM324, SeekIC, www.seekic.com

Публикуван

2018-05-24

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА КОМПЛЕКТ ПРЕЦИЗНИ U/I И I/U ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА АНАЛОГОВИ СИГНАЛИ НА ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(1), 14-24. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/102