Вход или Регистрация за да започнете процеса на подаване.

Материал Подготовка списък

Като част от процеса на подаване на материал, авторът трябва да спази всеки от следните елементи. В противен случай публикациите могат да бъдат върнати на авторите, ако не се придържат към тези насоки.
  • Материалът не е публикуван в друго издание, нито е представен в друго издание за преглед. Изключение се прави за издание на БСУ, което няма онлайн версия (за което е нужно да представите обяснение в коментарите на редактора).
  • Текстът е едноредов; използва шрифт от 12 точки; използва курсив, а не подчертава (с изключение на URL адресите); всички илюстрации, фигури и таблици се поставят в текста в съответните точки, а не в края.
  • Текстът се придържа към стилистичните и библиографски изисквания, изложени в Насоките за автора.
  • Където са налице, са предоставени URL адреси за препратките.
  • Файлът за подаване е във формат на файлов формат на OpenOffice, Microsoft Word или RTF.