Изпращане на материали

Изберете Вход или Регистрация за да можете да изпратите материали.

Насоки за авторите

За да публикувате в списанието е необходимо да бъдете регистриран като потребител. За целта е необходимо да изпратите e-mail на контактно лице от страницата "Информация за/Контакт" и да получите акаунт.

Относно форматирането на материала

 ЗАГЛАВИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК TIMES NEW ROMAN, 14 PT, BOLD, ЦЕНТРИРАНО, С ГЛАВНИ БУКВИ (ALL CAPS).

Toshkov Angel, Burgas Free Univercity, angel@bfu.bg Times New Roman, 12 pt, italic, центрирано.
Abstract: На английски език до 10 реда. Набира се с шрифт: Times New Roman, размер: 12 pt, подравен е двустранно (justified), междуредово разстояние е 1,0pt.
Keywords: На английски език до 2 реда. Набира се с шрифт: Times New Roman, размер: 12 pt, подравен е двустранно (justified), междуредово разстояние е 1,0pt.

ЗАГЛАВИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК TIMES NEW ROMAN, 14 PT, BOLD, ЦЕНТРИРАНО, С ГЛАВНИ БУКВИ (ALL CAPS).
Ангел Тошков, Бургаски свободен университет, angel@bfu.bg Times New Roman, 12 pt, italic, центрирано.
Абстракт: На български език до 10 реда. Набира се с шрифт: Times New Roman, размер: 12pt, подравен е двустранно (justified), междуредово разстояние е 1,0pt.
Ключови думи: На български език до 2 реда. Набира се с шрифт: Times New Roman, размер: 12 pt, подравен е двустранно (justified), междуредово разстояние е 1,0pt.

Контролен списък за подготовка на подаване на материали

Всички подадени материали трябва да отговарят на следните изисквания.

  • Текстът е едноредов; използва шрифт от 12 точки; използва курсив, а не подчертава (с изключение на URL адресите); всички илюстрации, фигури и таблици се поставят в текста в съответните точки, а не в края.
  • Текстът се придържа към стилистичните и библиографски изисквания, изложени в Насоките за автора.
  • Където са налице, са предоставени URL адреси за препратките.
  • Файлът за подаване е във формат на файлов формат на OpenOffice, Microsoft Word или RTF.
  • Материалът не е публикуван в друго издание, нито е представен в друго издание за преглед. Изключение се прави за издание на БСУ, което няма онлайн версия (за което е нужно да представите обяснение в коментарите на редактора).

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Раздел за публикуване на научни статии - оригинални авторски публикации.  ISSN: 1314-7846

Конференция на БСУ „Синя икономика и синьо развитие“. ISBN 978-619-7126-57-0

Публикации направени на международната научна конференция на БСУ на тема „Синя икономика и синьо развитие“.

Публикациите са отпечатани в сборник доклади с ISBN : ISBN 978-619-7126-57-0

Декларация за поверителност

Имената и имейл адресите вписани в това списание ще се използват изключително за посочените цели на това списание и няма да бъдат на разположение за други цели.