Редакционен екип

Главен редактор 

      Проф. д-р Ангел Тошков, Бургаски свободен университет, бул. "Сан Стефано" 62, Бургас 8001, България

Редакционна колегия

 1. Проф. д-р Ангел Тошков, Бургаски свободен университет, бул. "Сан Стефано" 62, гр. Бургас, България
 2. Проф. д.т.н. Андон Лазаров, Бургаски свободен университет, бул. "Сан Стефано" 62, гр. Бургас, България
 3. Доц. д-р Веселина Жечева, Бургаски свободен университет, бул. "Сан Стефано" 62, гр. Бургас, България
 4. Проф. д-р Даниела Орозова, Бургаски свободен университет, бул. "Сан Стефано" 62, гр. Бургас, България
 5. Акад. проф. д.т.н. Иван Попчев, Bulgaria, Sofia, Bulgarian Academy of Sciences
 6. Проф. д-р Михаил Илиев, Technical University of Ruse, Ruse, Bulgaria
 7. Проф. д-р Кирил Конов, Technical University of Sofia, Research Institute of Communications, Sofia, Bulgaria
 8. Проф. дтн. Антон Славчев Георгиев, Технически университет Варна, Варна, България
 9. доц. д-р Евгения Николова, България, 8001, Бургас, ул. Сан Стефано 62, Бургаски свободен университет.
 10. Проф. д-р Иван Колев, Технически университет – Габрово, Габрово, България
 11. ст.н.с. Проф. Марчин Папшицки, доцент в Института за изследване на системите на Полската академия на науките, Варшава, Полша
 12. Д-р Yingjie Yang, Училище по компютърни науки и информатика Център за компютърна интелигентност (CCI) и Интердисциплинарна група на университета De Montfort по интелигентни транспортни системи (DIGITS)
 13. проф. Михаил Фёдорович Меняев, Доктор педагогических наук, профессор, Академик Международной Академии Информатизации, Москва, Россия
 14. Michela Tramonti, Università degli Studi "G. Marconi" Рим, Италия