За Open Journal Systems

Това списание използва Open Journal Systems 3.4.0.4, което представлява софтуер за управление и публикуване на списания с отворен код, разработен, поддържан и свободно разпространен от Public Knowledge Project под GNU General Public License. Посетете уебсайта на PKP, за да научите повече за софтуера . Моля, свържете се със списанието директно с въпроси относно това списание и възможностите за изпращане на материали за публикация.