Minchev, Dimitar, и Atanas Dimitrov. ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА ПЛАТФОРМА ЗА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНСУМАТОРИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 7, no. 1 (Юли 21, 2018): 86-92. отворен на Март 20, 2019. http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/211.