Minchev, D., и A. Dimitrov. ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА ПЛАТФОРМА ЗА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНСУМАТОРИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 7, бр 1, July 2018, с-ци 86-92, http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/211.