[1]
R. Dolchinkov, АНАЛИЗ И КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО МЕТОДА НА CEL (МЕТОДА НА ТРИТЕ ФАКТОРА), КНК, том 7, бр 1, с-ци 145-152, Юли 2018.