[1]
D. Minchev и A. Dimitrov, ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА ПЛАТФОРМА ЗА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНСУМАТОРИ, КНК, том 7, бр 1, с-ци 86-92, Юли 2018.