Dolchinkov, R. (2018) АНАЛИЗ И КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО МЕТОДА НА CEL (МЕТОДА НА ТРИТЕ ФАКТОРА), КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), с-ци 145-152. Available at: http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/222 (отворен на: 20Март2019).