Minchev, D. и Dimitrov, A. (2018) ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА ПЛАТФОРМА ЗА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНСУМАТОРИ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), с-ци 86-92. Available at: http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/211 (отворен на: 20Март2019).