Minchev, Dimitar, и Atanas Dimitrov. 2018. ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА ПЛАТФОРМА ЗА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНСУМАТОРИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 7 (1), 86-92. http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/211.