MINCHEV, D.; DIMITROV, A. ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА ПЛАТФОРМА ЗА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНСУМАТОРИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 7, n. 1, p. 86-92, 21 jul. 2018.