Dolchinkov, R. (2018). АНАЛИЗ И КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО МЕТОДА НА CEL (МЕТОДА НА ТРИТЕ ФАКТОРА). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), 145-152. изтеглен на от http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/222