Minchev, D., & Dimitrov, A. (2018). ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА ПЛАТФОРМА ЗА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНСУМАТОРИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), 86-92. изтеглен на от http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/211